Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/KH-THTQT 18/01/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024
09/KH-THTQT 14/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2022-2023
Số: 05b/KH-TQT 10/09/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển giáo dục ( 5 năm) giai đoạn 2022 – 2027
02g/KH-THTQT 15/05/2022 Kế hoạch, Kiểm tra định kì cuối năm , xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành CTTH : Năm học 2021-2022
12/KH-TQT 14/05/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5 năm học 2020 – 2021
25b/KH-TQT 10/11/2020 Kế hoạch, Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học: 2020 -2021
KH-TQT 11/08/2020 Kế hoạch, Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên - Trường TH Trần Quốc Toản - Năm học 2020-2021