LỊCH CBGV-NV TRỰC TẾT MẬU TUẤT NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

        PGD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẾT  MẬU TUẤT: 2018

 

SỐ TT

 

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

 

 

CHỨC VỤ

 

NGÀY TRỰC

  ( DL)

NGÀY TRỰC

(âm lịch)

 

GHI CHÚ

 

1 Y Săng kriêng P.Hiệu trưởng  

12/02/2018

 

27/12 âm lịch

 
2 H’Bluen Knul GV
3 Nguyễn Thị Thùy Dương GV
4 H’ Bih Mlô
5 Nguyễn Văn Trung CTCĐ  

13/02/2018

 

28 /12 âm lịch  

 
6 Y Khuyên Niê GV
8 Hồ Thị Ngọc Lan GV
9 Hà Minh Nguyệt GV
10 Nguyễn Thị Minh Hương Phó HT  

14/02/2018

 

29/12  âm lịch 

 
11 Lê Thị Lý GV
12 H’ Bê Niê GV
13 H’ Wiết Mlô GV
14 Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng  

15/02/2018

 

30/12  âm lịch 

 
15 Y Tân  Knul GV
   Nguyễn Văn Trung CTCĐ
16 Võ Văn Danh TPTĐ
  Y Săng kriêng P.Hiệu trưởng  

16/02/2018

 

01/ 01  tết

 
17 Nguyễn Thị Mỹ Như Kế toán
18 Nguyễn Thị Thúy GV
19 H’ Môn Kriêng TB
  Nguyễn Thị Minh Hương Phó HT  

17/02/2018

 

02/ 01  tết

 
20 Lương Thị Hiến GV
21 Thái Thị Châu GV
22 YKuôn Niê GV
  Nguyễn Văn Trung CTCĐ  

18/02/2018

 

03/ 1 tết

 
23 Nguyễn Thị Xoan GV
24 Nguyễn Thị Sáu GV
25 H’ Wer Niê GV
  Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng  

19/02/2018

 

04/ 01 tết

 
26 Nguyễn Thị Hoa TV
27 Trần Thị Hợp GV
28 Bùi Thị Loan GV
  Y Săng kriêng Phó HT  

20/02/2018

 

05/ 01 tết

 

 
29 Nguyễn Thị Khoa GV
30 Trần Thị Thu Hà GV

Ghi chú:  – Tổng số: 30 CBCNV,

– Bảo vệ trực 24/24

Nơi nhận                                                                                                                                   Hiệu trưởng

  • PGD Buôn hồ( b/c)
  • Các giáo viên ( T/h)
  • Bảo vệ ( t/h)                                                                                                                        Nguyễn Văn Dũng
  • LVT