• Nguyễn Văn Dũng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 01678312180
 • tranquoctoaneadrong@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...) Thôn 5 xã Eadrong, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đaklak
 • Y Săn Kriêng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0916227884
 • ysangkrieng@gmai.coml.vn
 • Nguyễn Thị Minh Hương
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0941970975