KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOCH HC K II

I/ Đánh giá hoạt động trong học kỳ I

 1. Ưu điểm :

a/ Ban giám hiệu:

– Hàng tháng BGH lên và triển khai kế hoạch kịp thời.

– Thực hiện tương đối tốt công tác chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.

– Thực hiện công tác giao ban báo cáo với các cấp đầy.

– Chỉ đạo tương đối tốt công tác ra đề và kiểm tra cuối học kỳ I.

– Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo chế độ thông tin hai chiều kịp thời.

– Chỉ đạo bộ phận tài vụ thực hiện chế độ chính sách cho CB – GV – CNV và học sinh kịp thời.

– Chỉ đạo CB-GV-CNV và học sinh tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp tổ chức

b/ Nhân Viên: (kế toán, văn thư – thủ quỹ, thư viện, bảo vệ)

– Đa số thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Về cơ bản đảm bảo mọi chế độ theo quy định cho CB – GV – NV và học sinh.

– Thực hiện tốt công tác cấp, phát và cho mượn sách vở, đồ dùng học tập đối với GV-HS

– Thực hiện công tác báo cáo đầy đủ.

c/ Giáo viên:

– Thực hiện đầy đủ  đúng kế hoạch đã đề ra. 100% giáo viên trong trường thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành, của trường, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “ Hai không” của ngành

– Thực hiện soạn giảng đúng phân phối chương trình học kỳ I.

– Thực hiện tương tốt quy chế chuyên môn trong việc chấm chữa bài, đánh giá, nhận xét, xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016.

– Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vòng 1 GV xếp loại từ Khá trở lên đạt tỷ lệ 100%. Trong đó:

+ Xếp loại tay nghề qua các vòng thao giảng:

– Loại tốt:     /     giáo viên tham gia – chiếm tỷ lệ:       %

– Loại khá:   /     giáo viên tham gia – chiếm tỷ lệ:       %

d/ Học sinh:

Chất lượng 2 mặt  giáo dục :

 1. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG:
 2. Thống kê đội ngũ CBVC – đảng viên:

*/ Tổng số CBVC:   38 (Biên chế: 30, HĐ68: 01, HĐNH: 07),

Nữ: 30 (Biên chế: 24, HĐNH: 06 ),

Dân tộc:15 (Biên chế: 11, HĐ68: 01, HĐNH: 03),

Nữ DT:   10 (Biên chế: 08,  HĐNH: 02),

*/ Được chia ra cụ thể như sau:

+ CBQL: 03 người; ( biên chế 03)

Nữ: 01; (Biên chế: 01),

Dân tộc: 01;

Nữ DT: 0.

+ Giáo viên  +  chuyên trách đội : 30 (Biên chế: 23, HĐNH: 07)

Nữ: 25 (Biên chế: 19, HĐNH: 06, ),

Dân tộc:11 (Biên chế: 08, HĐNH: 03),

Nữ DT:   08 (Biên chế: 06,  HĐNH: 02),

+ Nhân viên: 05 (Biên chế: 04, HĐ68: 01),

Nữ: 04 (Biên chế: 04, HĐ68: 0, ),

Dân tộc:03 (Biên chế: 02, HĐ68: 01),

Nữ DT:   02 (Biên chế: 02),

+ Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: 73,6%;  Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,57gv/lớp.

*/ Tổng số đảng viên: 13, Nữ:  08, Dân tộc: 04, Nữ dân tộc: 02

+ CBQL: 03; Nữ: 01; Dân Tộc: 01, ND: 0.

+ GV: 9; Nữ: 06; Dân tộc: 03,NDT: 02

+ Nhân viên: 1; Nữ: 01; Dân tộc: 0,NDT: 0

 1. 2. Thống kê số lượng, trường, lớp, học sinh:
 2. Số liệu đầu năm học 2017-2018: Toàn trường có 20 lớp với 369 học sinh (trong đó học sinh DTTS có 358, Nữ: 193, NDT: 186).

Có 20/20 lớp dạy tăng buổi, dạy tiếng Êđê với 12 lớp; 223 học sinh;

 1. Số liệu cuối học kỳ I năm học 2017 – 2018 đến ( 31/12)

– Tổng số học sinh: 369 em, Nữ: 193 em, Dân tộc: 358 em, Nữ dân tộc: 186 em; giảm 0 em, trong đó bỏ học 0 em, tỷ lệ 0 %;

Có15/20 lớp dạy tăng buổi ( 2 buổi/tuần), dạy tiếng Êđê với 12 lớp; 214 học sinh.

 1. Thống kê hai mặt chất lượng giáo dục cuối học kỳ I:
 2. Xếp loại học tập

Hoàn thành tốt:          93  em/369 em, tỷ lệ: 25.2   %

Hoàn thành      :       250   em/369 em, tỷ lệ: 67.8  %

Chưa hoàn thành:     26    em/369 em, tỷ lệ:7   %

 1. Về năng lực:

Chia ra

Tự phục vụ:

                       Tốt:       97   em/369 em, tỷ lệ: 26.3  %

                       Đạt:     272  em /369 em, tỷ lệ:73.7   %

       Cần cố  gắng:    0  em/369 em, tỷ lệ: 0  %

– Hợp tác:

                 Tốt:        97  em /369 em, tỷ lệ: 26.3   %

                  Đạt:      272 em/369 em, tỷ lệ:  73.7 %

  Cần cố  gắng:    0    em/369 em, tỷ lệ: 0  %

Tự học giải quyết vấn đề:

                                          Tốt:   97  em/369 em, tỷ lệ: 26.3  %

                                        Đạt:      272 em/369 em, tỷ lệ: 73.7  %

                        Cần cố  gắng:    0  em/369 em, tỷ lệ: 0  %

 1. Về phẩm chất:

Chăm học chăm làm:

                        Tốt:    97 em/369 em, tỷ lệ: 26.3  %

                       Đạt:     272 em /369 em, tỷ lệ:  73,7 %

       Cần cố  gắng:      0 em/369 em, tỷ lệ: 0  %

– Tự tin trách nhiệm:

                       Tốt:   97  em/369 em, tỷ lệ: 26.3  %

                       Đạt:   272   em /369 em, tỷ lệ:  73.7 %

       Cần cố  gắng:   0   em/369 em, tỷ lệ: 0  %

Trung thực, kỷ luật:

                        Tốt:   97  em/369 em, tỷ lệ:  26.3 %

                       Đạt:   272   em /369 em, tỷ lệ: 73.7  %

       Cần cố  gắng:    0  em/369 em, tỷ lệ: 0  %

Đoàn kết, yêu thương:

                        Tốt:   97  em/369 em, tỷ lệ:  26.3 %

                       Đạt:   272   em /369 em, tỷ lệ: 73.7  %

       Cần cố  gắng:     0 em/369 em, tỷ lệ: 0  %

 1. Khen thưởng trong học kỳ I: 89 em( học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập và rèn luyện.
 2. Khen thưởng các mặt thành tích đạt được trong học kỳ I: 5 em

+ Phong trào học sinh trong học kỳ I:

– Tham gia bóng đá nhi đồng giải nhất cấp cụm, đạt khuyến khích cấp thị xã,tham gia đầy đủ các nội dung môn thi đấu hội khỏe phù đổng do cấp thị xã tổ chức, thi văn nghệ cấp trường, tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đội, tổ chức vui tết trung thu….

+ Phong trào GV:

– 2 Đồng chí  đạt giải nhì môn bóng bàn cấp thị xã, 2 đồng chí tham gia thi văn  nghẹ quần chúng cấp tỉnh đạt giải khuyến khích.

– Tham gia đầy đủ các phong trào hội thi do công đoàn phát động.

– Tham gia  viết bài thi tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2017.

đ/ Hoạt động của các đoàn thể :

đ.1/ Chuyên môn:

– Chỉ đạo các tổ khối chuyên môn, giáo viên, học sinh thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học (theo kế hoạch chỉ đạo của PGD)

– Tổ chức  kiểm tra hồ sơ gv kịp thời.

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  vòng 1

– Tổ chức thi thi văn nghệ cấp trường.

– Đã triển khai công tác nhân sự cử giáo viên tham gia giáo viên dự thi GVCNG cấp thị xã. Tổ chức ôn tập ra đề và kiểm tra  giữa kỳ I đối với khối 4,5, ông tập và kiểm tra cuối kỳ I kịp thời, không để xẩy ra sai sót.

– Tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu.

– Đã triển khai tập huấn các phần mềm đánh giá học sinh kịp thời.

– Hoàn thiện tốt các mẫu báo cáo số liệu học sinh đầu năm, giữa kỳ và cuối kỳ I.

– Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do phòng sở tổ chức.

– Triển khai chỉ đạo công tác dạy và học đi vào nề nếp ổn định, đảm bảo được công tác vệ sinh trường lớp. Tổ chức chỉ đạo gv giảng dạy và soạn  giáo án đúng chương trình quy định.

đ.2/ Công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, …

– Về cơ bản thực hiện tốt vai trò của mình trong các hoạt động nhằm hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

– Công đoàn đã thực hiện tốt việc vận động CB-GV-CNV và học sinh hưởng ứng tốt các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, các cuộc vận động công tác từ thiện nhân đạo,…

– Đã phối hợp tổ chức được các hoạt động cho giáo viên – học sinh nhân dịp các ngày lễ, như: 20/10; 20/11; 22/12; …

– Tham mưu tốt với BGH trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ tháng, học kỳ, năm học. Kết hợp với nhà trường tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018, hội nghị CNVC, lễ sơ kết HKI.

 1. Tồn tại :

a/ Ban Giám hiệu:

– Việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục và sự phối hợp với hội cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục nhiều khi chưa kịp thời.

– Việc quản lý, kiểm tra hồ sơ trong nhà trường chưa thường xuyên và chưa kịp thời.

– Chỉ đạo và kiểm tra việc ra đề kiểm tra định kỳ chưa được kỹ lưỡng dẫn đến việc đề kiểm tra định kỳ vẫn còn thiếu sót.

b/ Nhân viên:

– Vẫn tồn tại 1 số đồng chí thực hiện chưa đúng thời gian trước và sau giờ làm việc.

– Phần lớn nhân viên chưa phát huy hết năng lực công tác của cá nhân mình.

– Việc thực hiện báo cáo vẫn chưa đảm bảo về thời gian cũng như mức độ chính xác (VT), việc quản lý và lưu giữ, ghi chép hồ sơ chưa khoa học.

– Việc quản lý, trình bày sách và đồ dùng học tập chưa khoa học (TV)

c/ Giáo viên:

– Một số đồng chí giáo viên thực hiện chưa được tốt về thời gian trước, trong và sau giờ học, cụ thể: vẫn còn tình trạng vào lớp muộn, trong giờ dạy còn làm việc riêng, …

– Một số đồng chí chưa chú trọng nhiều vào việc đầu tư hồ sơ cá nhân của mình, như: Việc giáo án soạn vi tính chưa đồng bộ giữa tiêu đề, cỡ chữ. Phiếu dự giờ vẫn còn 1 số tiết chưa cho điểm và đánh giá xếp loại tiết dạy. Một số đồng chí chưa có sổ tay cá nhân, sổ tay cá nhân chưa cập nhật kịp thời.

– Một số đồng chí thực hiện công tác chủ nhiệm của mình chưa đạt yêu cầu, như việc giáo dục cho học sinh công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp chưa đảm bảo, chưa quán xuyến chặt chẽ nế nếp của lớp, việc động viên học sinh đóng góp các khoản quỹ còn chậm.

d/ Học sinh:

– Nề nếp ở 1 số lớp còn chưa đảm bảo yêu cầu; như việc thực hiện thể dục đầu và giữa giờ, việc xếp hàng ra, vào lớp, trong giờ học một số lớp rất ồn ào (cả học chính buổi cũng như tăng buổi). Việc HS ăn quà xả rác vẫn diễn ra thường ngày.

– Việc ghi chép, giữ gìn sách vở chưa được tốt.

– Thực hiện đóng góp các khoản tiền trong năm còn quá chậm (chưa đạt được 50%)

– Học sinh chưa hoàn thành ở học kỳ 1 còn cao ( chiếm 7 % ở hai môn là toán và Tiếng Việt)

đ/ Các đoàn thể:

đ.1/ Chuyên môn:

– Việc tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, như: đánh giá học sinh trên phần mềm còn chậm trễ, công tác soạn giảng,… chưa được kịp thời, tổ chức các phong trào còn mang tính hình thức chưa đạt chất lượng cao.

– Các báo cáo chuyên môn ở trong học kỳ I chưa kịp thời và còn sai sót nhiều.

đ.2/ Công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, …

– Chưa phát huy hết khả năng của mình trong việc tham mưu, kết hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động của nhà trường.

– Chưa tổ chức được những hoạt động có chất lượng cho các thành viên trong tổ chức của mình.

II/ KẾ HOẠCH HỌC KỲ II

1.Về  Tư Tưởng Chính Trị:

– Thi đua lập thành tích  mừng xuân, mừng Đảng quang vinh và các ngày lễ lớn :3/2 ; 12/3; 30/4 ;1/5 ; 15/5 ;1/6…

– Tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, và tư tưởng – chính trị cho CB –GV- CNV trong trường.

– Học sinh rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy – xứng đáng con ngoan trò giỏi – đội viên tốt.

 1. Công Tác Chuyên Môn:

            – Thực hiện hương trình dạy học trong học kỳ II bắt đầu từ ngày 08/01/2018 và kết thúc học kỳ II trước ngày 25/05/2018( 18 tuần thực học), kết thúc năm học trước ngày 31/05/2018.

– Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh ngay đầu học kỳ II.

– Soạn giảng đúng chương trình có chất lượng đảm bảo  theo yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng theo tinh thần đổi mới của Bộ GD-ĐT. Có kế hoạch cụ thể  kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, giảm tối thiểu  tỷ lệ học sinh chưa đạt trong học kỳ I.

– Đảm bảo duy trì sĩ số, ổn định và duy trì các nề nếp dạy và học

– Thường xuyên  chữa bài đánh giá nhận xét trong vở cho học sinh đầy đủ theo đúng thông tư 22/2016 quy định.

– Tổ chức và tham gia tốt họi thi GVCNG, GVDG cấp thị xã. Tham gia hội khỏe phù đổng cấp thị xã đạt kết quả cao, có kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt.

– Tổ chức thi tay nghề vòng 2,3 cấp trường và kiểm tra nội bộ.

– Tiếp tục mở chuyên đề giáo án điện tử và các chuyên đề – Khuyến khích và tạo điều kiện cho HS tham gia nhiều hoạt động vui tươi lành mạnh.

– Tham gia đầy đủ các cuộc thi do PGD và các cấp tổ chức:, HKPĐ, thi GVDG, GVCN giỏi.

– Thi kiểm tra cuối kỳ II cho học sinh đúng theo lịch.

– Tập trung rèn học sinh chưa đạt, học sinh học hoà nhập nhằm nâng chất lượng đại trà.

– Thường xuyên dự giờ thăm lớp theo định kỳ, xác suất

– Kiểm tra hồ sơ định kỳ, cuối năm học.

– Đón đoàn kiểm tra và phúc tra thi đua cuối năm học.

 1. Công tác khác:

– Thư viện có kế hoạch cho giáo viên – học sinh trả và mượn lại sách phục vụ tốt cho việc dạy – học ở kỳ 2

– Thực hiện thông tin báo cáo chính xác, đúng thời gian quy định

– Công Đoàn, Đoàn TN, Đội TN, xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy vai trò của tổ chức mình cùng với nhà trường đưa chất lượng GD ngày càng đi lên, thực hiện tốt  kế hoạch đã đề ra. Làm tốt công tác xã hội hóa GD,

– Ban đại diện cha mẹ HS làm tốt công tác vận động phụ huynh đóng góp kinh phí xây dựng CSVC (còn lại) phục vụ công tác dạy và học, cùng với nhà trường thực hiện thu chi đúng mục đích và đúng quy định.

– Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và phụ cấp đúng, đủ quy định và thời gian.

4/ Chỉ Tiêu Thi Đua:

Thực hiện theo thang điểm đã được xây dựng trong Hội nghị CB-GV-NV từ đầu năm học

5/ Biện pháp:

– Quán triệt kịp thời các văn bản, hướng dẫn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nắm bắt cùng phối hợp thực hiện

– Động viên anh chi em giáo viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra đạt hiệu quả cao

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát các công việc đã phân công

– Tổ chức thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo của ngành.

– Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho CB-GV-CNV.

(thực hiện)

Nơi nhận:

– Các bộ phận khối trưởng trường;

– GV các lớp

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Nguyễn Văn  Dũng

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

CHỦ ĐỀ: MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

 I/ Đánh giá hoạt động tháng 12:

1/ Ưu điểm:

 1. Giáo viên + nhân viên:

a.1. Giáo viên:

– Trong tháng qua nhìn chung tất cả CB- GV – CNV và học sinh đều chấp hành tương đối tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường đề ra.

– Ôn tập học kỳ I đúng theo kế hoạch đề ra.

– Tổ chức cho học sinh kiểm tra và chấm bài học kỳ I đúng thời gian, đảm bảo về chất lượng.

a.2. Nhân viên:

– Kế toán: Thực hiện quyết toán, đối chiếu ngân sách 2017 đúng thời gian quy định.

– Văn thư, thủ quỹ: Hoàn thành các báo cáo trong học kỳ I đúng thời gian và đảm bảo độ chính xác. Thực hiện rút và chi trả chế độ cho CB-GV-CNV đúng thời gian và chế độ.

 1. Học sinh:

– Thực hiện ôn tập và kiểm tra học kỳ I đạt kết quả tương đối tốt.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp của trường.

2/ Tồn tại :

 1. Giáo viên + nhân viên:

a.1. Giáo viên:

– Vẫn tồn tại một số đ/c giáo viên chưa đảm bảo ngày giờ công trên lớp, giảng dạy chưa thật nhiệt tình vẫn còn tình trạng GV làm việc riêng trong giờ dạy.

– Chất lượng giảng dạy còn thấp (qua kiểm tra đánh giá ở HKI của học sinh)

a.2. Nhân viên:

– Thư viện: Hồ sơ quản lý sách vở và đồ dùng dạy học chưa mang tính khoa học, việc tổ chức cho học sinh đọc sách, truyện chưa đạt hiệu quả cao.

– Văn thư+thủ quỹ: Hồ sơ công văn đi đến  chưa khoa học

 1. Học sinh:

– Chất lượng học kỳ I còn thấp (học sinh đánh giá chưa đạt ở một số môn học còn chiếm tỷ lệ cao)

– Chưa hoàn tất các khoản đóng góp trong năm.

II/ Kế hoạch tháng 1

1/Tư tưởng:

– Thi đua lập thành tích chào mừng xuân Mới, mừng đất nước đối mới.

– Giáo dục các em truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam trong những ngày xuân.

2/Chuyên môn:

– Chuyên môn tổng hợp báo cáo chất lượng học kỳ I về phòng giáo dục.

– Soạn giảng đúng chương trình thời khoá biểu, đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, đúng nội dung chương trình giảm tải, lồng ghép tích hợp đầy đủ trình bày sạch đẹp, có chất lượng

– Tiếp tục bồi dưỡng cho giao viên tham gia thi GVCNG cấp thị xã.

– Tổng hợp báo cáo sơ kết học kỳ I

– Tổ chức sơ kết học kỳ I

–  Báo cáo học kì 1nộp PGD

– Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch;

– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

– Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn Kiểm tra, công nhận trường đạt mức chất lượng tối thiểu;

3/ Công tác đoàn thể:

3.1. Công đoàn:

– Tổ chức gặp mặt VB-GV-CNV trước và sau nghỉ tết.

– Kết hợp với các đoàn thể trang trí văn phòng nhà trường trong dịp tết.

– Vận động CB-GV-CNV ủng hộ tết vì người nghèo.

3.2. Chi Đoàn:

– Kết hợp cùng các đoàn thể tổ chức gặp mặt CB-GV-CNV nhân dịp tết nguyên đán.

3.3. Đội thiếu niên:

– Tổ chức sinh hoạt đội – sinh hoạt sao hoạt động theo quy định đảm bảo chất lượng.  Tham gia  Hội thi “Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi” năm học 2017-2018.

3.4. Tài vụ:

– Thống kê các khoản đóng góp năm học 2017 – 2018 đến hết tháng 1/2018.

– Tham mưu với Hiệu trưởng về công xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

– Hoàn thành chứng từ các khoản thu – chi trong tháng.

3.5. Văn thư + thủ quỹ:

– Hoàn thành các báo cáo 2 chiều một cách kịp thời.

3.6. Thư viện:

– Lên kế hoạch tổ chức cho học sinh đọc sách, truyện.

– Có kế hoạch tham mưu với BGH mua sắm thêm sách tham khảo và đddh.

4/ Công tác khác:

– GVCN động viên học sinh hoàn thành sớm các khoản đóng góp trong năm học.

– Các tổ khối họp triển khai kế hoạch của tổ, xếp loại thi đua tháng 1.

– Họp hội ban thi đua, họp hội đồng.

5/ Biện pháp thực hiện:

– Góp ý cho giáo viên trong việc soạn giảng và làm hồ sơ cá nhân.

– Kiểm tra chất lượng đội tuyển dự thi cấp thị xã.

– Thi HKPĐ cấp cấp trường, lựa chon đội tuyển tham dự cấp thị xã.

– Kiểm tra việc thu các khoản đòng góp trong năm đối với GVCN

 • 6/ Chỉ tiêu thi đua : Thực hiện các chỉ tiêu theo thang điểm đã quy định

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng