CÁN BỘ GV TRẦN QUỐC TOẢN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NGÀNH GD&ĐT TỔ CHỨC ĐẠT GIẢI NHÌ MÔN BÓNG BÀN