KẾ HOẠCH HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kết quả hình ảnh cho HINH ANH HOI THI TONG PHU TRACH ĐOI GIOIKẾ HOẠCH

              Tổ chức Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong

Hồ Chí Minh giỏi cấp thị xã năm học 2017-2018

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi; Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Đội và Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học năm học 2017 – 2018; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội thị xã triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp thị xã năm học 2017-2018 (sau đây gọi tắt là Hội thi), cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm TPT Đội đạt danh hiệu giáo viên làm TPT Đội giỏi, tạo điều kiện để giáo viên làm TPT Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên làm TPT Đội trong thị xã.

– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm TPT Đội, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm TPT Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 1. Yêu cầu

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục; động viên giáo viên làm TPT Đội học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm, mô hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

 1. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI
 2. Đối tượng và điều kiện

Đối tượng: Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường học trên địa bàn thị xã có thời gian công tác  01 năm trở lên.

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Danh sách giáo viên TPT Đội đăng ký dự thi có xác nhận của Hiệu trưởng.

– Sáng kiến kinh nghiệm, mô hình ý tưởng sáng tạo, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi (Có xác nhận của Hiệu trưởng).

Danh sách đăng ký và sáng kiến kinh nghiệm dự thi gửi trực tiếp về  bộ phận Đoàn – Đội Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

 1. Nội dung

1.1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi được đánh giá trong quá trình công tác.

1.2. Hiểu biết về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động Đội hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiến thức và kỹ năng xây dựng Kế hoạch), cụ thể:

+ Về lý luận nghiệp vụ công tác Đội.

+ Một số nội dung về Giáo dục và Đào tạo, về cấp học mà giáo viên làm tổng phụ trách Đội đang công tác.

+ Về chương trình Rèn luyện phụ trách, chương trình Rèn luyện đội viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống.

+ Về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, Luật bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em.

+ Nhận thức về vai trò vị trí của tổng phụ trách Đội trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về các nghi lễ thủ tục của Đội.

1.3. Thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có một nội dung do giáo viên làm tổng phụ trách Đội tự chọn và một nội dung do Ban tổ chức quy định bằng hình thức bốc thăm;

1.4. Thi năng khiếu Tổng phụ trách Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên làm tổng phụ trách Đội dự thi lựa chọn, đăng ký.

 1. Hình thức thi

Thí sinh phải đạt các phần thi 1 (Sáng kiến kinh nghiệm) và phần thi 2 (Kiến thức) thì  được tham gia các phần thi tiếp theo. (Thí sinh nào không đạt phần thi 1 hoặc phần thi 2 xem như đã bị loại)

2.1. Phần thi 1: Thi sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên làm TPT Đội tham gia Hội thi nộp cho Ban Tổ chức báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình ý tưởng sáng tạo, cách làm hiệu quả nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa phương, đơn vị.

2.2. Phần thi 2: Bài thi kiến thức và kỹ năng

+ Hình thức: Thi viết, kết hợp giữa hình thức thi tự luận và trắc nghiệm khách quan.

+ Nội dung: Những hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các kiến thức về lịch sử quê hương, đất nước; Điều lệ, Nghi thức, Nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội; các nội dung chỉ đạo của ngành liên quan đến công tác Đội, công tác học sinh, sinh viên.

+ Thời gian làm bài: 120 phút.

2.3. Phần thi 3: Thi thực hành nghiệp vụ công tác Đội

Mỗi thí sinh lần lượt trải qua hai yêu cầu do Ban tổ chức đề ra:

– Yêu cầu 1:

+ Nội dung (do thí sinh tự chọn): Thiết kế tổ chức hoạt động Đội: Bằng kinh nghiệm, khả năng, năng khiếu của mình, thí sinh tổ chức một trò chơi hay một hoạt động tập thể cho các em thiếu nhi; hướng dẫn thiếu nhi thực hiện Nghi thức Đội. Ban tổ chức Hội thi chuẩn bị đội thiếu nhi cho các thí sinh thực hiện yêu cầu này.

+ Thời gian: 05 phút.

– Yêu cầu 2:

+ Nội dung (bốc thăm): Trả lời câu hỏi tình huống: Thí sinh sẽ bốc thăm tình huống và để đưa ra cách xử lý cho tình huống đó (Những tình huống liên quan đến việc tổ chức các hoạt động Đội, kỹ năng ứng xử của người Tổng phụ trách Đội…).

+ Thời gian: Không quá 05 phút.

2.4. Phần thi 4: Thi năng khiếu.

– Nội dung: Thể hiện năng khiếu bản thân: Mỗi thí sinh thể hiện năng khiếu của người giáo viên làm TPT Đội về các lĩnh vực nghệ thuật nhằm phục vụ việc tổ chức các hoạt động Đội do giáo viên làm tổng phụ trách Đội dự thi lựa chọn như: ca, vũ, nhạc, kể chuyện…

– Thời gian: Không quá 07 phút

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 2. Thời gian:

– Đăng ký danh sách và nộp sáng kiến kinh nghiệm dự thi: Trước ngày 10/3/2018.

– Chấm sáng kiến kinh nghiệm (phần thi 1): Từ ngày 16/3/2018 đến 17/3/2018.

– Thi kiểm tra kiến thức (phần thi 2): Lúc 7h30 phút ngày 22/3/2018, tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Chú ý: Kết quả thi của các phần thi 1, 2 sẽ được thông báo nhanh nhất đến các đơn vị, để thông báo đến thí sinh dự thi kịp thời.

– Thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ; năng khiếu làm công tác Đội: Từ ngày 28/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

+ Tổ chức bốc thăm: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/3/2018, tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Khai mạc Hội thi: Vào lúc 7 giờ 00’, ngày 28/3/2018, tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.

 1. Địa điểm

+ Thi thực hành trên học sinh: Tại các trường tiểu học, THCS (Ban tổ chức sẽ thôngbáo cụ thể sau).

+ Thi năng khiếu: Tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.

 1. KINH PHÍ

– Ban tổ chức lo toàn bộ kinh phí tổ chức, kinh phí khen thưởng cho Hội thi.

– Đơn vị có giáo viên tham gia dự thi chi trả công tác phí theo chế độ tài chính hiện hành.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

– Ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách  Đội giỏi cấp thị xã năm học 2017-2018.

– Chủ trì các cuộc họp của Ban tổ chức, Ban giám khảo và các Tiểu ban để chuẩn bị các nội dung yêu cầu phục vụ cho Hội thi.

– Tổ chức công nhận, cấp giấy chứng nhận Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh giỏi cấp thị xã.

– Chuẩn bị địa điểm, điều kiện về cơ sở vật chất, lập dự trù kinh phí tổ chức.

Phối hợp với Hội đồng Đội thị xã triển khai thực hiện kế hoạch.

 1. Hội đồng đội thị xã:

– Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt Hội thi.

– Xây dựng nội quy, chương trình và kịch bản tổ chức Hội thi.

– Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi. Đề xuất nội dung, hình thức thi và giới thiệu cán bộ tham gia Ban đề thi, Ban giám khảo Hội thi.

 1. Các trường Tiểu học, THCS và PTDTNT THCS Buôn Hồ:

– Các trường có trách nhiệm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để các giáo viên Tổng phụ trách Đội dự thi đạt kết quả cao.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi” cấp thị xã năm học 2017-2018; Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ bộ phận Đoàn Đội Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Hội đồng Đội Thị xã để được hướng dẫn./.

 

 T/M HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ Xà              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

CHỦ TỊCH                                               TRƯỞNG PHÒNG

 

 

          (Đã ký)                                                           (Đã ký)

 

 

 

 

Đào Thị Chung                                              Trần Ngọc Cẩm