Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/BC-TQT 04/06/2022 Báo cáo, Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thời kỳ báo cáo: từ 01/01/2021 đến 31/5//2022)