Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
sỐ 14/QĐ-TQT 01/07/2024 Quyết định, Danh mục SGK lớp 5 sử dụng từ năm học 2024-2025
01/KH-THTQT 18/01/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024
09/KH-THTQT 14/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2022-2023
Số: 05b/KH-TQT 10/09/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển giáo dục ( 5 năm) giai đoạn 2022 – 2027
06/BC-TQT 04/06/2022 Báo cáo, Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thời kỳ báo cáo: từ 01/01/2021 đến 31/5//2022)
02g/KH-THTQT 15/05/2022 Kế hoạch, Kiểm tra định kì cuối năm , xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành CTTH : Năm học 2021-2022
12/KH-TQT 14/05/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5 năm học 2020 – 2021
25b/KH-TQT 10/11/2020 Kế hoạch, Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học: 2020 -2021
Số: 10 /KH-TQT 01/09/2020 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI BAN CÔNG AN XÃ VỀ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
KH-TQT 11/08/2020 Kế hoạch, Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên - Trường TH Trần Quốc Toản - Năm học 2020-2021
Số: 01a /KH-TQT 01/01/2020 Chiến lược phát triển giáo dục ( 5 năm) giai đoạn 2020 – 2025
252/HD- SGDĐT 28/02/2019 Công văn, Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019
Trang 1 / 212»