Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/KH-TQT 14/05/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5 năm học 2020 – 2021
25b/KH-TQT 10/11/2020 Kế hoạch, Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học: 2020 -2021
Số: 10 /KH-TQT 01/09/2020 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI BAN CÔNG AN XÃ VỀ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
KH-TQT 11/08/2020 Kế hoạch, Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên - Trường TH Trần Quốc Toản - Năm học 2020-2021
Số: 01a /KH-TQT 01/01/2020 Chiến lược phát triển giáo dục ( 5 năm) giai đoạn 2020 – 2025
252/HD- SGDĐT 28/02/2019 Công văn, Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019
241/QĐ-UBND 26/01/2018 Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắklắk năm 2017
Số 14/PGD&ĐT -CNTT, 24/01/2018 CÔNG VĂN HD THỰC HIỆN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên