Lớp 5A1 – Gvcn: Nguyễn Thị Thùy Dương- Buổi sáng

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Mỹ thuật Âm nhạc Thể dục Toán
2 Toán  

Toán

Thể dục Ê-Đê Kỹ thuật
3 Tập đọc Toán(tb) Toán Ê-Đê LTVC
4 Tập đọc Chính tả Tập đọc Toán TLV
5 Kể chuyện  Ngoại khóa LTVC TLV Sh.ATGT(KNS)
TC 4 4 3 2 4