Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thời kỳ báo cáo: từ 01/01/2021 đến 31/5//2022)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 06/BC-TQT
Ngày ban hành 04/06/2022
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thời kỳ báo cáo: từ 01/01/2021 đến 31/5//2022)
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!