• Võ Văn Danh
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Tổng phụ trách đội
  • 01672442947
  • H’ Môn Kriêng
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Bí thư chi đoàn
  • 01674115981
  • H’ Wiết Mlô
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Phó chủ tịch đoàn thanh niên