• Nguyễn Văn Dũng
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ
 • 01678312180
 • tranquoctoaneadrong@gmail.com
 • Y Săng Kriêng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó bí thư chi bộ
 • 0916227884
 • ysangkrieng@gmail.com.vn
 • Võ Văn Danh
 • Chi Bộ Đảng
 • Uỷ viên ban chấp hành chi ủy
 • 01672442947